Системата на Норбеков е последователна и комплексна. За да участвате в курсовете след 1-во оздравително ниво, е необходимо да сте го минали, да. В противен случай няма да имате основата, върху която се стъпва по-нататък. Практиките от 1-во учебно-оздравително ниво се изпълняват и надграждат в рамките на следващите курсове. Именно затова няма как да не сте изкарали първо него преди останалите.

Важно е да отбележим, че не е задължително да изкарате всички курсове последователно, но е препоръчително. Тъй като всеки курс надгражда предишния и освен че повтаря основните практики, които са вече утвърдени, добавя и нови, които са специфични за конкретния курс.

На първо оздравително ниво се работи с практики по здравето и емоциите – то е базата на цялата идея на Системата на Норбеков и показва и учи най-добре как да се работи по нея.
На второ оздравително ниво продължава тази работа, като се добавят и упражнения за корекция на отношенията, целеполагането, работа по чертите на характера – отново на приниципа на упражненията от първо ниво. Загатват се и първите стъпки към работа с интуицията през практиките на канона на властелина.

На Основния курс за Интуицията се тренира изцяло чувствеността и сетивността, шесточувствеността. Работи се по двойки, в групи, индивидуално – с черно-бели карти, с числа, със задачи за предаване и получаване на информацията. Упражненията се базират на основите на второ оздравително ниво. Тренировка на импулси се дава за първи път. Можете да карате курс за интуицията и само след изкарано първо оздравително ниво, но е препоръчително да сте минали и второ.

На Работилницата на Успеха, която се води лично от Мирзакарим Норбеков, се правят практики от всички предни курсове. Можете да участвате и само с изкарано първо оздравително ниво, но за вас ще е по-полезно, ако имате и по-дълбока представа за Системата, която се дава на второ и трето ниво.

grafik

 

norbekov knijarnica